Thursday, September 23, 2010

storno tva 19 % dupa 01.07.2010

Dupa 01.07.2010 tva-ul a devenit 24 %. 19 % era prea mic...trebuia sa fim in ton cu restu tarilor...Suedia si Danemarca 25 %, din 2009 este si Ungaria inscrisa pe lista de 25 %, si se pare ca se vrea sa fim si noi...iar cea mai mica se pare ca o are Luxembourg cu 15 %.

Si cum am primit o factura de stornare in august, care era cu tva 19 %, dar in declaratia 300 nu era trecuta nici o coloana am intrebat Agentia Nationala de Administrare fiscalape data de 16.08.2010 cum si unde completam factura, iar azi 24.09.2010 am primit raspunsul. Cel putin am primit un raspuns, mai bine mai tarziu decat niciodata...

Mai naspa era daca asteptai raspunsul si dupa completai declaratia...hmmmmm...

"

Potrivit art.2 alin.(2) din Ordinul preşedintelui A.N.AF. nr.1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale, îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale.

Conform Anexei 2 privind instrucţiuni pentru completarea formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" din OPANAF nr.2245/2010, secţiunea "Taxa pe valoarea adăugată colectată", rândul 28 - se evidenţiază sumele rezultate din corectarea informaţiilor de la rândurile 21, 22, 23 din deconturile anterioare, ajustările prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, a căror exigibilitate este ulterioară datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operaţiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, potrivit dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, precum şi orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislaţia în vigoare datorate unor evenimente, cu excepţia celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate iniţial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operaţiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

Prezenta adresa nu constituie un act administrativ fiscal, in sensul art. 41 din OG nr. 92/2003, republicata, sau act administrativ de-autoritate, in sensul art. 1, al. 1 din Legea nr. 554/2004 si nu este opozabila tertilor.

"

Ador astfel de exprimari...nu inteleg nimic...

No comments: